Domov

NOVINKY 

Nové tituly vo fonde AK MTF za mesiac Február

Ponuka konzultácií – knižnica ponúka zamestnancom a doktorandom konzultácie k elektronickým informačným zdrojom každý pondelok počas letného semestra od 10:30-11:30 na T02-1.201

Pracovné soboty – v letnom semestri 2016/2017 v dňoch 18.02., 04.03., 18.03., 01.04., 22.04., 06.05., 20.05. vždy v čase od 8:00-11:30 a 12:00-16:00

Predátorské časopisy a vydavateľstvá – starostlivo si overte identitu časopisu/vydavateľstva kam sa chystáte publikovať

Študijná literatúra 2016/2017 – tu nájdu študenti študijnú literatúru pre nový akademický rok

Inspec – zoznam časopisov v Inspecu pre rok 2016

Impakt faktor – zoznamy časopisov zoradené podľa impakt faktoru pre jednotlivé ústavy už aj za rok 2015

Navigácia v ARL – powerpointová prezentácia ako pomôcka pri vyhľadávaní publikačnej činnosti a ohlasov v knižničnom systéme ARL

01 02 03 04
05 06 07 08