Domov

NOVINKY 

Najcitovanejšie články pre všetky oblasti – voľný prístup do konca roka 2017

Impakt faktor – zoznamy časopisov zoradené podľa impakt faktoru pre jednotlivé ústavy už aj za rok 2016

Inspec – zoznam časopisov v Inspecu pre rok 2017

Nové tituly vo fonde AK MTF za mesiac Február

Predátorské časopisy a vydavateľstvá – starostlivo si overte identitu časopisu/vydavateľstva kam sa chystáte publikovať

Študijná literatúra 2016/2017 – tu nájdu študenti študijnú literatúru pre nový akademický rok

Navigácia v ARL – powerpointová prezentácia ako pomôcka pri vyhľadávaní publikačnej činnosti a ohlasov v knižničnom systéme ARL

Ponuka konzultácií – knižnica ponúka zamestnancom a doktorandom konzultácie k elektronickým informačným zdrojom každý pondelok počas letného semestra od 10:30-11:30 na T02-1.201

01 02 03 04
05 06 07 08