Domov

NOVINKY

Vykazovacie obdobie publikačnej činnosti za rok 2019 trvá od 1.4.2019 do 31.1.2020.

Pracovné soboty vo výpožičkách a študovni v zimnom semestri 2019/2020.

Študijná literatúra 2019/2020 – zoznam študijnej literatúry na aktuálny akademický rok.