Domov

NOVINKY

Zmena otváracích hodín: Oznamujeme používateľom Akademickej knižnice MTF STU, že knižnica je od 1.11.2021 otvorená každý deň v čase od 8:00 – 15:30 s obedňajšou prestávkou (11:30-12:00).

Viete o tom, že v databáze Gale máme prístup k najčítanejším periodikám The economist a The financial times? Prístup je zabezpečený cez univerzitné IP adresy alebo VPN bránu.

Študijná literatúra 2021/2022 – zoznam študijnej literatúry na aktuálny akademický rok.

Na základe žiadosti STU boli vybrané služby STN-online (STN a TNI) sprístupnené počas aktuálnej pandemickej situácie pre všetkých študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia STU za rovnakých podmienok, ako tomu bolo v minulom akademickom roku.