Domov

NOVINKY

Oznamujeme používateľom Akademickej knižnice MTF STU, že knižnica bude v zimnom semestri 2021/2022  otvorená i  počas sobôt: 25.9., 2.10., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 11.12.2021 v čase 7:30-15:30.

Študijná literatúra 2021/2022 – zoznam študijnej literatúry na aktuálny akademický rok.

JCR (Journal Citation Reports) a Scimago zverejnili hodnotenia časopisov za rok 2020. Prehľady impakt faktorov časopisov z databázy JCR a kvartily zo Scimago (Scopus) podľa jednotlivých oblastí nájdete na podstránke metrík.

Oznamujeme používateľom Akademickej knižnice MTF STU, že knižnica je opäť otvorená každý deň v čase od 8:00 – 15:00 s obedňajšou prestávkou (11:30-12:00).
Vstup do knižnice sa riadi bezpečnostnými opatreniami *odstup *vstup max. 2 ľudia *rúško.
Počet obsadených miest v študovni – max. 6 ľudí.

Na základe žiadosti STU boli za účelom vypracovania záverečných prác sprístupnené pre študentov posledných ročníkov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a pre všetkých študentov III. stupňa štúdia STU vybrané služby STN-online (STN a TNI).