Domov

NOVINKY 

Pracovné soboty – pracovné soboty počas ZS 2017/2018

Študijná literatúra 2017/2018 – tu nájdu študenti študijnú literatúru pre nový akademický rok

Ponuka konzultácií – knižnica ponúka zamestnancom a doktorandom konzultácie k elektronickým informačným zdrojom každý pondelok počas zimného semestra od 12:00-12:50 na T02-1.201

Najcitovanejšie články pre všetky oblasti – voľný prístup do konca roka 2017

Impakt faktor – zoznamy časopisov zoradené podľa impakt faktoru pre jednotlivé ústavy už aj za rok 2017

Inspec – zoznam časopisov v Inspecu pre rok 2018

Nové tituly vo fonde AK MTF za mesiac Február

Predátorské časopisy a vydavateľstvá – starostlivo si overte identitu časopisu/vydavateľstva kam sa chystáte publikovať

Navigácia v ARL – powerpointová prezentácia ako pomôcka pri vyhľadávaní publikačnej činnosti a ohlasov v knižničnom systéme ARL

01 02 03 04
05 06 07 08