Domov

NOVINKY

Študijná literatúra 2022/2023 – zoznam študijnej literatúry na aktuálny akademický rok.

Do 31.12.2022 má STU prístup k službe Writefull. Ide o nástroj určený všetkým vedeckým pracovníkom a študentom, poskytujúci pokročilú korektúru textov v angličtine.V rámci prístupu k službe Writefull je pre vás pripravený webinár: Zoznámte sa: Writefull – nástroj pre vaše odborné texty v angličtine. Viac informácií a prihlášky:

18. 10. o 9:30 https://www.aib.sk/seminare/955-writefull-dopoludnia
18. 10. o 14:00 https://www.aib.sk/seminare/956-writefull-popoludni

Zoznam časopisov indexovaných vo Web of Science zoradených podľa journal impact factorov za rok 2021 podľa oblastí nájdete na stránke publikačnej činnosti. Zdroj: JCR (Journal Citation Reports)

Zoznam časopisov s kvartilmi podľa SJR za rok 2021 podľa oblastí nájdete na stránke publikačnej činnosti. Zdroj: Scimago Journal Rank

Bezodplatné citovanie noriem – STU v Bratislave dostala súhlas Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na
bezodplatné citovanie podstatnej/nepodstatnej časti STN a TNI §14 ods. 6 zákona č. 60/2018 Z.z. o technickej normalizácii. Zoznam noriem – v prílohe.

ZMENY V EVIDENCII PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV. Kategorizácia evidencie publikačnej činnosti a ohlasov sa mení s povinnosťou evidencie výstupov tvorivej činnosti od 1.2.2022 na základe vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 o CREPČ a CREUČ,  účinnej od 1.1.2021.

V rámci projektu Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov (databáz) má STU v roku 2022 prístup do vybraných kolekcií na platforme ProQuest. V kolekcii nájdete ProQuest Central, Science & Technology Ebooks, Proquest Dissertations & Theses Global. Prístup je aktívny i cez univerzitný vyhľadávač Summon.