Domov

NOVINKY

Oznamujeme používateľom Akademickej knižnice MTF STU, že knižnica je opäť otvorená každý deň v čase od 8:00 – 15:00 s obedňajšou prestávkou (11:30-12:00).
Vstup do knižnice sa riadi bezpečnostnými opatreniami *odstup *vstup len 1 človek *respirátor.
Počet obsadených miest v študovni – max. 6 ľudí.

Na základe žiadosti STU boli za účelom vypracovania záverečných prác sprístupnené pre študentov posledných ročníkov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a pre všetkých študentov III. stupňa štúdia STU vybrané služby STN-online (STN a TNI).

Od 1. októbra 2020 vám ponúkame skúšobné prístupy do časopisov od vydavateľov: ASM – American Society for Microbiology: Journals.asm.org a asmscience.org a PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences: https://www.pnas.org/

Študijná literatúra 2020/2021 – zoznam študijnej literatúry na aktuálny akademický rok.