Domov

NOVINKY

Oznamujeme používateľom Akademickej knižnice, že študovňa je od 11.4.2022 (do 16.5.2022) otvorená v pondelok až štvrtok v čase od 8:00 – 18:00 a v piatok v čase od 8:00 – 16:00 s obedňajšou prestávkou (11:30 – 12:00).

ZMENY V EVIDENCII PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV. Kategorizácia evidencie publikačnej činnosti a ohlasov sa mení s povinnosťou evidencie výstupov tvorivej činnosti od 1.2.2022 na základe vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 o CREPČ a CREUČ,  účinnej od 1.1.2021.

V rámci projektu Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov (databáz) má STU v roku 2022 prístup do vybraných kolekcií na platforme ProQuest. V kolekcii nájdete ProQuest Central, Science & Technology Ebooks, Proquest Dissertations & Theses Global. Prístup je aktívny i cez univerzitný vyhľadávač Summon.

Študijná literatúra 2021/2022 – zoznam študijnej literatúry na aktuálny akademický rok.