Domov

NOVINKY

V súvislosti s pandémiou koronavírusu sú knižnica a študovňa pre používateľov od 28.10.2020 do odvolania zatvorené.

Na základe žiadosti STU boli za účelom vypracovania záverečných prác sprístupnené pre študentov posledných ročníkov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a pre všetkých študentov III. stupňa štúdia STU vybrané služby STN-online (STN a TNI).

Od 1. októbra 2020 vám ponúkame skúšobné prístupy do časopisov od vydavateľov: ASM – American Society for Microbiology: Journals.asm.org a asmscience.org a PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences: https://www.pnas.org/

Študijná literatúra 2020/2021 – zoznam študijnej literatúry na aktuálny akademický rok.