Domov

NOVINKY 

Kvartily časopisov – zoznamy časopisov s ich hodnotou kvartilu pre jednotlivé oblasti výskumu

Pracovné soboty – pracovné soboty počas LS 2018/2019

Študijná literatúra 2018/2019 – tu nájdu študenti študijnú literatúru pre nový akademický rok

Ponuka konzultácií – knižnica ponúka zamestnancom a doktorandom konzultácie k elektronickým informačným zdrojom každý pondelok počas zimného semestra od 12:00-12:50 na T02-1.201

Impakt faktor – zoznamy časopisov zoradené podľa impakt faktoru pre jednotlivé ústavy za rok 2017

Inspec – zoznam časopisov v Inspecu pre rok 2019

Predátorské časopisy a vydavateľstvá – starostlivo si overte identitu časopisu/vydavateľstva, kam sa chystáte publikovať

 

01 02 03 04
05 06 07 08