Domov

NOVINKY

Webinár „Vyhľadávanie záverečných prácpredstaví vyhľadávanie v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác, registri vysokoškolských kvalifikačných prác, ako aj v iných databázach záverečných prác. Kedy: 28.2.2023 o 10:00 cez živé vysielanie.

V roku 2023 sa rozšírila kolekcia elektronických informačných zdrojov na STU o materiálové databázy Alloy Center Database a MaterialConneXion Database a o prístup k 85-tim titulom časopisov z vlastnej produkcie Vydavateľstva DeGruyter. Všetky databázy sú dostupné vo virtuálnej knižnici.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) Vám ponúka bezplatný prístup do desiatok prestížnych databáz kvalitných vedeckých a odborných e-časopisov a e-kníh zo všetkých odvetví ľudského poznania vrátane technických, počítačových a aplikovaných prírodných vied.

Akademická knižnica MTF STU zabezpečila pre Vás prístup k e-bookom cez IP rozhranie STU.
Prístup k vedeckým publikáciám Taylor and Francis je neobmedzený.
Prehľad prístupných monografií nájdete na našej stránke.

Študijná literatúra 2022/2023 – zoznam študijnej literatúry na aktuálny akademický rok.

Bezodplatné citovanie noriem – STU v Bratislave dostala súhlas Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na
bezodplatné citovanie podstatnej/nepodstatnej časti STN a TNI §14 ods. 6 zákona č. 60/2018 Z.z. o technickej normalizácii. Zoznam noriem – v prílohe.