Digitalizácia publikačnej činnosti

V budúcnosti sa predpokladá digitalizácia celej publikačnej činnosti zamestnancov fakulty v súlade s platnou legislatívou pre digitalizáciu a sprístupnenie plných textov. Vytvorí sa tak virtuálny archív výstupov vedecko-výskumnej činnosti fakulty.