Digitalizácia záverečných prác

Digitalizácia záverečných prác podlieha vyšším nariadeniam organizácie (Registratúrny poriadok STU) a nariadeniam vyplývajúcich z Centrálneho registra záverečných prác VŠ SR. MTF pristúpila v roku 2003 k povinnosti študentov fakulty odovzdávať k záverečným prácam súčasne aj ich elektronickú podobu, a tým bola fakulta pripravená na vytvorenie digitalizačného archívu záverečných prác. Prístup k záverečným prácam je podmienený licenčnou zmluvou autora (študenta), ktorý je oprávnený zvoliť si mieru dostupnosti jeho záverečnej práce v Centrálnom registri záverečných prác www.crzp.sk. Všetky práce sa nachádzajú v AIS.