Digitálne obsahy kníh

Akademická knižnica pri spracovaní nových titulov do fondu pripája k bibliografickým údajom aj kópie obsahov jednotlivých titulov. Týmto poskytuje používateľom možnosť bližšie sa oboznámiť s obsahom publikácie.