Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác na MTF STU

Aktualizované informácie týkajúce sa centrálneho registra záverečných prác, postupu odovzdávania záverečných prác do AIS, metodika tvorby, úpravy a kontrola originality záverečných prác a mnoho ďalších informácií o tom, akú úpravu má mať záverečná práca.

Šablóna na vypracovanie záverečných prác na MTF STU