Dokumenty

Legislatívne dokumenty k činnosti

Knižničný poriadok, Knižničná rada, Štatút akademickej knižnice a iné.

Meranie spokojnosti

Vyplňte, prosím, náš dotazník, z ktorého sa dozvieme, s čím ste spokojní a naopak, čo by ste chceli zmeniť.

Tlačivá Akademickej knižnice

Dohoda o výpožičnej službe elektronickou formou, náhrada straty publikácie, objednávka na kúpu informačných prameňov…

Zaujímavé linky

Zaujímavé linky na rôzne elektronické publikácie, inštitúcie, zdroje užitočné pre študentov i zamestnancov fakulty.

Štatistika Akademickej knižnice

Štatistické ukazovatele Akademickej knižnice v ročných prehľadoch.