Duševné vlastníctvo

Najväčšie podujatie venované téme transferu technológií na Slovensku – konferencia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2022 sa uskutoční v dňoch 18.10. a 19.10.2022 v Hoteli Saffron**** v Bratislave.

Hlavná téma podujatia: Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií.

Registrácia na toto podujatie je možná na www.cointt.sk/registracia

Duševné vlastníctvo možno charakterizovať ako výsledok tvorivej duševnej činnosti človeka.
Právo duševného vlastníctva možno rozdeliť na :
– autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,
– právo priemyselného vlastníctva (patentový zákon, zákon o úžitkových vzoroch…).

Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

http://www.ksp.stuba.sk/sk/