Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo možno charakterizovať ako výsledok tvorivej duševnej činnosti človeka.
Právo duševného vlastníctva možno rozdeliť na :
– autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,
– právo priemyselného vlastníctva (patentový zákon, zákon o úžitkových vzoroch…).

Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

http://www.ksp.stuba.sk/sk/