Databázy duševného vlastníctva

Patenty a užitkové vzory

Úrad priemyselného vlastníctva SR – UPV SR sprístupňuje na svojom portali Webregistre vybrané údaje z registrov práv priemyselného vlastníctva.

PATENTSCOPE (WIPO) – databáza prevádzkovaná Svetovou organizáciou duševného vlastníctva poskytuje prístup k medzinárodným patentovým prihláškam v plnom znení, ako aj k patentovým dokumentom národných a regionálnych patentových úradov.

ESPACENET (EPO) – databáza prevádzkovaná Európskym patentovým úradom ponúkajúca vyhľadávanie v patentových dokumentoch, napr. zverejnených patentových prihláškach, úžitkových vzoroch, udelených patentoch apod.