Citačné databázy

WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

  • abstraktová a citačná multidisciplinárna databáza indexujúca viac ako 159 mil. záznamov článkov a  kapitol z  časopisov, zborníkov, monografií.
  • prostredníctvom produktu Journal Citation Reports ponúka citačné metriky: journal impact faktor, h-index,

http://apps.webofknowledge.com

SCOPUS

  • abstraková a citačná databáza induxujúca obsah z 24.600 aktívnych titulov a od 5.000 vydavateľov.
  • vytvára autorské profily s možnosťou prepojenia na vytvorený profil v ORCIDe,
  • prostredníctvom svojich nástrojov generuje rôzne citačné metriky: SNIP, SJR, h-index, kvartily

https://www.scopus.com