Current Contents Connect

Databáza CCC je denne aktualizovaným zdrojom aktuálnych informácií. Poskytuje prístup ku kompletným obsahom, abstraktom a bibliografickým informáciám. Časopisy nachádzajúce sa v CCC sú karentované v tých rokoch, v ktorých články sa tam nachádzajú.

www.webofknowledge.com

snimka2