Databázy

Databázy vedeckých zdrojov informácií, ktoré sú prístupné pre zamestnancov a študentov STU na základe overenia IP adresy. Nájdete tu napr. databázy: Web of Science, Scopus, SpringerLink, ScienceDirect a pod. Prístup k databázam na celej STU je možný cez virtuálnu knižnicu.

>> elektronické informačné zdroje <<