Inspec

Inspec je svetovo najväčšia a najrozsiahlejšia bibliografická databáza v anglickom jazyku so zameraním na oblasti: fyzika, elektrotechnika a elektronika, telekomunikácie, informačné a riadiace technológie, informačná veda a technológie, nukleárne inžinierstvo, nanotechnológie, biomedicínska technológia a biofyzika.

logo.inspec

>>inspec 2017 PDF <<

>> inspec 2016 PDF <<

>> inspec 2015 PDF <<

>> inspec 2014 PDF <<