Master Journal List

MJL je produkt Thomson Reuters. Ide o zoznam časopisov (neposkytuje obsahy ani abstrakty) pokrytých vo vybraných vedeckých produktoch Thomsonu.

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

snimka3