Metavyhľadávač

Metavyhľadávač umožňuje paralelné vyhľadávanie vo všetkých svetových databázach,  okrem špecializovanej databázy Reaxys, predplatených pre STU a v niektorých voľne prístupných zdrojoch. Z predplatených zdrojov sa otvára aj plný text.

>> metavyhľadávač <<

snimka4