Portály

Scientia.sk – vyhľadávací portál pre vedu a výskum, ktorý umožňuje používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých informačných zdrojoch.

Primo – účelom je efektívne sprístupniť e-zdroje pre výskum a vývoj z jedného rozhrania, ktoré umožňuje súbežné vyhľadávanie informácií vo voľne prístupných i licencovaných e-zdrojoch. E-zdroje možno využívať len ako registrovaný používateľ služieb CVTI SR.

InfoLib – portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax.

Veda na dosah – vedcecko-popularizačný portál zameraný na oblasť vedy a techniky ponúkajúci na jednom mieste všetko o vede, výskume a podujatiach organizovaných na Slovensku.