Scopus

Scopus je najväčšia svetová abstraktová a citačná databáza recenzovanej literatúry z oblasti vedy, techniky, medicíny, sociálnych a humanitných vied.

www.scopus.com

snimka1