Voľne prístupné e-zdroje

DOAJ: Directory of Open Access Journals – adresár voľne dostupných odborných a vedeckých časopisov z rôznych oblastí vedy.

DOAB: Directory of Open Access Books – adresár voľne dostupných odborných a vedeckých kníh. Adresár je otvorený všetkým vydavateľom publikujúcim akademické recenzované „open access“ knihy spĺňajúce akademické štandardy.

Elsevier Open Access Journals – voľne dostupné časopisy vydavateľstva Elsevier.

SpringerOpen – voľne dostupné časopisy a knihy vydavateľstva Springer vydané ako „open access“.

IOP e-books – voľne dostupné tituly e-kníh z vydavateľstva IOP.

IOP Science – voľne dostupné časopisy z kolekcie Physics World Discovery.

Cambridge Open – voľne dostupné časopisy vydavateľstva Gambridge University Press

EZB – Electronic Journals Library – voľne prístupné plnotextové časopisy – online prístup do 50 % obsahu; University Library of Regensburg.

Bentham Open – vydavateľstvo ponúkajúce voľný prístup do vedeckých časopisov pokrývajúce hlavné disciplíny z oblasti vedy, technológií, medicíny a sociálnych vied.

Oxford University Press – najväčšie univerzitné vydavateľstvo na svete.

Tylor & Francis eBooks Open – voľne dostupné knihy vydavateľstva Tylor & Francis.

Z-Library – najväčšia svetová knižnica e-kníh.

World Digital Library – postál sprístupňujúci zdigitalizované dokumenty knižníc, archívov a múzeí po celom svete.

Atlapedia Online – encyklopédia obsahujúce plnofarebné mapy sveta, politické mapy ako aj kľúčové fakty a štatistiky o krajinách sveta.

Encyclopedia Britannica – jedna z najväčších encyklopédií sveta.