Web of Science

WoS je bibliografická citačná databáza. Nájdeme v nej bibliografické údaje vrátane abstraktov z najprestížnejších vedeckých časopisov, kníh, konferencií a patentov.

www.webofknowledge.com

snimka2

Špeciálna stránka venovaná platforme Web of Knowledge v slovenčine.

www.wokinfo.com/czech_slovak

wok_svk_cz