Katalógy a interné zdroje

Akademická knižnica vytvára a spoluvytvára:

Katalógy:

  • Katalóg Akademickej knižnice – spoločný katalóg knižníc všetkých fakúlt.
  • Katalóg publikačnej činnosti – publikačná činnosť sa eviduje vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom a doktorandom vysokej školy.

Registre:

  • Centrálny register záverečných prác – register záverečných (bakalárske, diplomové, dizertačné) a kvalifikačných (rigorózne a habilitačné) prác.
  • Centrálny register evidencie publikačnej činnosti – register publikačnej činnosti vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov vysokej školy.

Zoznamy:

  • Zoznam študijnej literatúry – vždy na aktuálny školský rok.
  • Periodiká – zoznam periodík odoberaných študovňou.