Katalógy a interné zdroje

Katalóg Akademickej knižnice

Centrálny katalóg dostupnej literatúry  nielen v Akademickej knižnici MTF, ale i na všetkých fakultách STU. Umožňuje vyhľadávanie podľa názvu, autora, predmetového hesla a pod.

Katalóg publikačnej činnosti

Vyhľadávanie publikačnej činnosti a ohlasov na ňu zamestnancov STU. Povinnosť registrovať publikačnú činnosť vyplýva akademických knižniciam zo zákona o knižniciach.

Katalógy vybraných knižníc

Katalógy univerzitných a vybraných slovenských a zahraničných knižníc.

Elektronické skriptá

Digitalizácia skrípt bola súčasťou realizovaného projektu vydávania skrípt v elektronickej podobe. Od roku 2007 sú všetky skriptá vydávané len v elektronickej forme a sú prístupné prostredníctvom AIS.

Študijná literatúra 2015/2016

Prehľad študijnej literatúry na aktuálny školský rok. Literatúra je každoročne aktualizovaná.

Časopisy

Zoznam odoberaných časopisov v jednotlivých rokoch.

Prehľad periodík v študovni

Prehľad dennej tlače a časopisov dostupných v študovni rozdelených podľa oblastí.

Novinky z Akademickej knižnice MTF

Od roku 2007 sú zamestnanci každý mesiac informovaní o nových prírastkoch v našom knižničnom fonde.