Katalóg publikačnej činnosti

Vyhľadávanie publikačnej činnosti a ohlasov na ňu zamestnancov STU. Povinnosť registrovať publikačnú činnosť vyplýva akademických knižniciam zo zákona o knižniciach. Od 1.12.2014 prešli všetky fakulty STU na nový knižničný systém ARL. Od decembra je možné vyhľadať si všetku svoju publikačnú činnosť už len v systéme ARL.

 epc.stu

http://publview.stuba.sk/

 Knižničný systém OLIB sa využíval na evidenciu publikačnej činnosti do 30.11.2014. Publikačnú činnosť zaevidovanú do tohto dátumu je možné vyhľadať si i v OLIBe, ktorý bude sprístupnený do 31.3.2015.

epc.stu

http://publview2.stuba.sk/