Novinky z Akademickej knižnice MTF

Od roku 2007 sú zamestnanci každý mesiac informovaní o nových prírastkoch v našom knižničnom fonde.

noveak

 

Rok 2017: II, III
Rok 2014:
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII-IX
Rok
201312, 34, 5, 6-7, IX, X, XI
Rok 201212, 34, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
Rok 2011: 1234, 5-67-8910, 11-12
Rok 2010: 1, 2-3, 45, 6-78-9, 10-11, 12
Rok 2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
Rok 2008: 1, 2-3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11, 12
Rok 2007: 1, 2, 3-4, 5-6, 7, 8-9, 10, 11, 12