Prehľad periodík v študovni

Prehľad časopisov dostupných v študovni podľa oblastí a vybrané elektronické médiá a časopisy s prelinkovaním.

Denníky dostupné online

Strojárstvo a technológie

atom communications etm ITCAD
ATP Journal
(študovňa)
Hutnické listy
(študovňa)
Kovárenství
(študovňa)
Strojárstvo
(študovňa)
jemna_mechanika_a_optika kovarenstvi
Zvárač
(študovňa)
Zváranie
(študovňa)
 

Materiály

   

Informačné technológie

   

Životné prostredie, environmentalistika, bezpečnosť

Hasiči
(študovňa)
Vodohospodársky
spravodajca
(študovňa)

Marketing, manažment, ekonomika, personalistika

business_spotlight  eurobiznis
Business Spotlight
(študovňa)
Control engineering
(študovňa)
Perspektívy kvality
(študovňa)
 
 
   

Pedagogika, psychológia, sociológia

academia  pedagogika  psychologie_dnes psychologie_dnes
 Academia
(študovňa)
Bulletin Slovenskej
asociácie knižníc
(študovňa)
 Cizí jazyky
(študovňa)
Mládež a spoločnosť
(študovňa)
kovarenstvi
Psychologie dnes
(študovňa)

Ostatné

 
Quark
(študovňa)
Trend
(študovňa)

Normy, zákony, vestníky, poradcovia

Práce a mzdy
(študovňa)

 

Rôzne