O nás

Organizačný poriadok

Akademická knižnica je súčasťou Odboru poznatkového manažmentu. Profil odboru je determinovaný jeho základným cieľom a poslaním – hľadať možnosti realizácie nástrojov na transfer poznatkov integritou aktivít odboru, ktoré budú výsledkom globalizačných a informačných trendov podporujúcich budovanie znalostnej fakulty ako centra knowledge society.

Štatút Akademickej knižnice

Akademická knižnica MTF STU je organizačnou súčasťou Odboru poznatkového manažmentu MTF STU so sídlom v Trnave, vydanie jej štatútu a organizačného poriadku sa riadi organizačným poriadkom Odboru poznatkového manažmentu MTF STU, organizačným poriadkom a nariadeniami MTF STU a zákonom č.183 z 12.mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č.68/1997 Z.z. o Matici slovenskej.

Personálne zloženie

Organizačné zloženie Akademickej knižnice (AK) s jednotlivými úsekmi, ich stručným popisom a kontaktnou osobou.

lnformačný leták

Stručný leták so všeobecnými ustanoveniami, obsahom činností AK, jednotlivými úsekmi oddelenia, otváracími hodinami, adresou a telefonickými kontaktom na knižnicu.

Fotogaléria

Pozrite si priestory našej knižnice, študovne literatúry a periodík alebo multimediálnej študovne.

Controlling činností AK

Procesná mapa činností jednotlivých úsekov Akademickej knižnice.

Aktivity AK

Prehľad aktivít Akademickej činnosti od roku 2007. Nájdete tu aktivity bežnej agendy i aktivity spojené s riešením projektov oddelenia.

Prístup na internet

V priestoroch Akademickej knižnice, multimediálnej študovni i učebni  je možnosť prístupu na internet (v študovni je možné pripojenie cez WIFI).

Multimediálna študovňa – počet miest: 12

Multimediálna učebňa – počet miest: 50

Užitočné linky

Zaujímavé linky na rôzne elektronické publikácie, inštitúcie, zdroje užitočné pre študentov i zamestnancov fakulty.

Napíšte nám

Vaše pripomienky i námety posielajte na našu emailovú adresu.