Controlling činností AK

Procesná mapa činností jednotlivých oddelení Odboru poznatkového manažmentu sa nachádza v časti Controlling príslušného oddelenia odboru. Zoznam procesov odboru. Tento zoznam je priebežne aktualizovaný a dopĺňaný podľa najnovšej legislatívy a usmernení k činnosti odboru.

>> stiahnite tu <<

controlling1 controlling2 controlling3