Kontakt

Akademická knižnica
Materiálovotechnologická fakulta
Slovenská technická univerzita
Ulica Jána Bottu č. 2781/25
917 24 Trnava