Projekty a vzdelávanie

Úvod do štúdia

Odpoveď na otázky: Kde nájdem informácie, aké informácie nájdem a ako informácie vyhľadám a zaznamenám.

Vzdelávanie z oblasti duševného vlastníctva

Podpora informačného vzdelávania cez transfer poznatkov.

Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva

Realizácia projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva v rámci výzvy Operačného programu Výskum a vývoj – 2008/2.2/01-SORO v prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja/ 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.