Úvod do štúdia

Odpoveď na otázky: Kde nájdem informácie, aké informácie nájdem a ako informácie vyhľadám a zaznamenám.

Odkaz: PPTX PDF

p.pptx

p.dok