Vzdelávanie z oblasti duševného vlastníctva

Podpora informačného vzdelávania cez transfer poznatkov.

Odkaz nájdete tu.