Publikačná činnosť

Povinnosť evidencie publikačnej činnosti vyplýva pre akademické knižnice zo zákona. Publikačná činnosť sa eviduje vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom a doktorandom vysokej školy.

Vysoká škola zodpovedá za zaznamenávanie poskytovanie údajov do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, za ich ročnú aktualizáciu a správnosť. CREPČ slúži najmä na zabezpečenie štatistického zisťovania, rozpočtové účely a prezentáciu, výskumnej, vývojovej a odbornej aktivity vysokej školy.

Vykazovacie obdobie publikačnej činnosti za rok 2021 trvá od 1.1.2021 do 31.1.2022.

Zodpovední pracovníci:

Evidencia publikačnej činnosti

Mgr. Katarína Kalivodová
tel.: 0906 068 331
katarina.kalivodova@stuba.sk

Evidencia ohlasov

Mgr. Alena Václavová
tel.: 0906 068 331
alena.vaclavova@stuba.sk