CREPČ

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) je informačný systém verejnej správy, v ktorom sa zaznamenávajú údaje o publikovaných prácach zamestnancov vysokých škôl a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia.

crepc

http://cms.crepc.sk/