Dotačné kritériá

Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. MŠVVŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti súbor nájdete tu.