Evidencia publikačnej činnosti (smernice, vyhlášky, pokyny)

Povinnosť evidencie publikačnej činnosti vyplýva pre akademické knižnice zo Zákona č. 183/2000 o knižniciach. Podľa § 8 zákona je akademická knižnica, okrem iného, pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov vysokej školy alebo fakulty.

id_hlavna_b

Akademická knižnica sa musí pri registrácii publikačnej činnosti a ohlasov riadiť dokumentmi: