Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (smernice, vyhlášky, pokyny)

Povinnosť evidencie publikačnej činnosti vyplýva pre akademické knižnice zo zákona, podľa ktorého je akademická knižnica, okrem iného, pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov vysokej školy alebo fakulty a ohlasov na ňu.

id_hlavna_b

Akademická knižnica sa musí pri registrácii publikačnej činnosti a ohlasov riadiť dokumentmi: