Impakt faktor

Impakt faktor je indikátor hodnotenia kvality publikačnej činnosti. Ide o bibliometrický indikátor kvality časopisu na základe citovanosti jeho článkov. Impakt faktor je vlastne číslo vypočítané na základe väčšieho množstva údajov zistených u vzoriek článkov uverejnených za určité obdobie vo vybranom časopise. Toto číslo je presne vypočítané z údajov o počte článkov a počte citácií, ktoré za dané obdobie články dosiahli. Impakt faktor je uvádzaný na tri desatinné miesta a umožňuje štatisticky odhadnúť, aký by mohli mať citačný ohlas ďalšie články, ak budú v časopise zverejnené. Označuje sa to ako impact factor, resp. ako činiteľ dopadu. Je to bibliometrický indikátor v podobe jedného čísla a je platný len pre daný časopis a pre daný rok.

Vypočíta sa ako pomer počtu citácií, ktoré boli zaznamenané v hodnotenom roku na všetky články v ňom publikované za predchádzajúce 2 roky k celkovému počtu všetkých týchto článkov.

Príklad impakt faktora rok 2012:

 vzorec

Impakt faktory jednotllivých časopisov je možné zistiť v databáze Journal Citation Reports.

>> Journal Citation Reports <<

JCR

Viac informácií v nasledujúcom článku.