Katalóg publikačnej činnosti

Povinnosť registrovať publikačnú činnosť vyplýva akademických knižniciam zo zákona. Slovenská technická univerzita využíva na evidenciu publikačnej činnosti svojich zamestnancov a ohlasov na ňu knižničný systém ARL.

 epc.stu

https://www.stuba.sk/publview