Katalóg publikačnej činnosti

Vyhľadávanie publikačnej činnosti a ohlasov na ňu zamestnancov STU. Povinnosť registrovať publikačnú činnosť vyplýva akademických knižniciam zo zákona. Od 1.12.2014 prešli všetky fakulty STU na nový knižničný systém ARL. Od decembra je možné vyhľadať si všetku svoju publikačnú činnosť už len v systéme ARL.

 epc.stu

http://publview.stuba.sk/

Knižničný systém OLIB sa využíval na evidenciu publikačnej činnosti do 30.11.2014. Publikačnú činnosť zaevidovanú do tohto dátumu je možné vyhľadať si i v OLIBe, ktorý bude sprístupnený do 31.3.2015.

epc.stu

http://publview2.stuba.sk/