Metriky (impact faktor, H index, kvartily)

Overovanie bonity publikačného priestoru je dôležitou úlohou v bibliometrii. Pri výbere vhodného časopisu alebo konferencie by sa mala zohľadňovať kvalita časopisu, jeho zameranie, recenzovanosť, vydavateľ. Pri overovaní kvality môžeme vychádzať z bibliometerických databáz Web of Science (Journal Citation Reports) a Scopus (Scimago Journal Rank).

JOURNAL IMPACT FACTOR je indikátor kvality časopisu na základe citovanosti jeho článkov. Vychádza z údajov Web of Science Core Collections. Sleduje počet citácií v danom roku na články z predchádzajúcich 2 rokov v pomere k celkovému počtu článkov z predchádzajúcich 2 rokov.

Zoznam časopisov indexovaných vo Web of Science zoradených podľa journal impact faktorov za rok 2021 (vrátane časopisov z edície ESCI – Emerging Sources Citation Index). zdroj: Journal Citation Report:

zoznam časopisov s journal impact faktormi za rok 2021 pre oblasť 11 – UMAT, UVPT:

*Astronomy & Astrophysics *Crystallography *Materials Science, Ceramics
*Materials Science, Characterization & Testing *Materials Science, Coatings & Films *Materials Science, Composites
*Materials Science, Multidisciplinary *Metallurgy & Metallurgical Engineering *Nanoscience & Nanotechnology
*Physics, Applied *Physics, Atomic, Molecular & Chemical *Physics, Condensed Matter
*Physics, Multidisciplinary *Polymer Science  

 zoznam časopisov s journal impact faktormi za rok 2021 pre oblasť 14 – UVTE:

*Acoustics *Engineering, Industrial *Engineering, Manufacturing
*Engineering, Mechanical *Engineering, Mutlidisciplinary *Mechanics
*Robotics *Thermodynamics  

 zoznam časopisov s journal impact faktormi za rok 2021 pre oblasť 14 – UPIM:

*Business *Business, Finance *Economics
*Industrial Relations & Labor *Management *Operations Research & Management Science
*Statistics & Probability

zoznam časopisov s journal impact faktormi za rok 2021 pre oblasť 16 – UIAM:

*Automation &  Control Systems *Computer Science, Artificial Intelligence *Computer Science, Cybernetics
*Computer Science, Hardware & Architecture *Computer Science, Information Systems *Computer Science, Interdisciplinary applications
*Computer Science, Software Engineering *Computer Science, Theory & Methods *Mathematics
*Mathematics, Applied *Mathematics, Interdisciplinary Applications *Robotics

Zoznam časopis s journal impact faktormi za rok 2021 pre oblasť 17 – UIBE:

*Ecology *Engineering, Environmental *Environmental Sciences
*Envrionmental Studies *Green & Susstianable Science, Technology *Water Resources

SJR – Scimago Journal Rank. Predmetová oblasť časopisu, jeho kvalita a reputácia majú priamy dopad na hodnotu citácií. Časopis zadelený do 2 a viac vedných disciplín môže mať v každej oblasti inú hodnotu kvartilu.

H-index (Hirschov index) udáva, koľko článkov daného autora má vyšší počet citácií než je poradové číslo článku v poradí zoradenom podľa počtu citácií.