Metriky (impact faktor, H index, kvartily)

Overovanie bonity publikačného priestoru je dôležitou úlohou v bibliometrii. Pri výbere vhodného časopisu alebo konferencie by sa mala zohľadňovať kvalita časopisu, jeho zameranie, recenzovanosť, vydavateľ. Pri overovaní kvality môžeme vychádzať z bibliometerických databáz Web of Science (Journal Citation Reports) a Scopus (Scimago Journal Rank).

Journal Impact Factor je indikátor kvality časopisu na základe citovanosti jeho článkov. Vychádza z údajov Web of Science Core Collections. Sleduje počet citácií v danom roku na články z predchádzajúcich 2 rokov v pomere k celkovému počtu článkov z predchádzajúcich 2 rokov.

  • zoznam časopisov s journal impact faktormi za rok 2020 pre oblasť 11 – UMAT, UVPT
  • zoznam časopisov s journal impact faktormi za rok 2020 pre oblasť 14 – UVTE
  • zoznam časopisov s journal impact faktormi za rok 2020 pre oblasť 14 – UPIM
  • zoznam časopisov s journal impact faktormi za rok 2020 pre oblasť 16 – UIAM
  • zoznam časopisov s journal impact faktormi za rok 2020 pre oblasť 17 – UIBE

SJR – Scimago Journal Rank. Predmetová oblasť časopisu, jeho kvalita a reputácia majú priamy dopad na hodnotu citácií. Časopis zadelený do 2 a viac vedných disciplín môže mať v každej oblasti inú hodnotu kvartilu.

H-index (Hirschov index) udáva, koľko článkov daného autora má vyšší počet citácií než je poradové číslo článku v poradí zoradenom podľa počtu citácií.