Open access časopisy

Open access predstavuje otvorený model publikovania, tzn. bezplatný neobmedzený online prístup k vedeckej literatúre a k odborným informáciám, najmä k plným textom vedeckých článkov z recenzovaných časopisov, monografií, konferencií. Články nemusia byť publikované zadarmo, sú však poskytované zadarmo. Online prístup nie je obmedzený zložitou licenčnou politikou a porušovaním autorských práv.

Medzi prínosy patria:

  • dostupnosť,
  • rýchlosť výmeny vedeckých informácií,
  • zvýšenie viditeľnosti vedeckých informácií, autorov, publikujúcich inštitúcií,
  • rozšírenie okruhu čitateľov,
  • zvýšenie informačného dopadu (citovanosti).

DOAJ (Directory of Open Access Journals) predstavuje adresár časopisov s otvoreným prístupom. DOAJ sa snaží do svojej  databázy zaraďovať vedecké a akademické časopisy, ktoré spĺňajú kritériá open access publikovania.

Zoznam Open Access časopisov bez poplatkov s možnosťami filtrovania podľa JIF, kvartilov (JCR), SJR, indexovania vo Web of Science Core Collection a v Scopuse.