Portál publikovania (štandardy)

Portál pomáha autorom zorientovať sa v štandardoch, ktoré je nevyhnutné dodržiavať pri tvorbe publikácií.  Upozorňuje na dodržiavanie autorského práva, prináša užitočné informácie napr. o tvorbe abstraktu, príklady ako citovať jednotlivé druhy dokumentov, prináša prehľad najdôležitejších noriem na vznik publikácie.

http://opom.mtf.stuba.sk

snimka5