Predátorské časopisy

Označenie predátorské časopisy/vydavatelia je relatívne nový pojem označujúci časopisy a vydavateľstvá, ktoré vznikajú primárne s cieľom vyberať autorské poplatky za publikovanie a generovať zisk.

Znaky predátorov:

 • Sú to spravidla online časopisy, ktoré sa „tvária“ ako kvalitné časopisy s otvoreným prístupom.
 • Autorovi je sľúbený extrémne (a nereálne!) rýchly proces recenzného konania, akceptovania a následného publikovania článku. Konanie je charakteristické vysokou mierou akceptovanosti článkov, bez podstatných pripomienok.
 • Nerobí sa výber článkov, jediným kritériom na zaradenie článku do časopisu je úhrada poplatku.
 • Autor je často kontaktovaný emailom z redakcie, v ktorom mu je ponúknutá možnosť publikovať, i keď s daným časopisom nikdy predtým neprišiel do kontaktu.
 • Za uverejnenie článku sa takmer vždy platí.
 • Napodobňovanie názvov renomovaných vedeckých časopisov a vydavateľstiev, čím je autor uvádzaný do omylu (napr. prehodené poradie slov v názve, rozšírenie názvu, v angličtine niekedy stačí pridanie určitého člena).
 • Uvádzanie neúplných a zavádzajúcich informácií o sebe – sídlo na neexistujúcej adrese, skrývanie pravého vydavateľa, falošné ISSN.
 • Uvádzanie nepravdivých alebo fiktívnych metrík (Global Impact Factor apod.).
 • Tvrdenie o indexovaní v databázach, ktoré časopis v skutočnosti neevidujú, prípadne informácie o indexovaní v databázach nízkej kvality – IndexCopernicus, Google Scholar.
 • Častokrát sa takéto časopisy nešpecializujú na jednu oblasť, ale majú široký obsahový záber.
 • Môže ísť o nový časopis.
 • Fiktívni členovia redakčnej rady, prípadne redakčná rada spoločná pre viacero časopisov.

 

Ako si overiť kvalitu časopisu:

  • Pred publikovaní v akomkoľvek neznámom vedeckom časopise sa nespoliehať len na informácie na jeho webovej stránke.
  • Overiť si indexovanie časopisu vo významných databázach (Wos, Scopus).
  • Overiť si impact faktor v databáze Journal Citation Reports (Wos).
  • Overiť si, či časopis alebo jeho vydavateľ nie je uvedený v nasledujúcich zoznamoch predátorských časopisov: https://predatoryjournals.com/journals/#l alebo využiť iné  nástroje na overenie bonity zdroja, napr. Ulrich´s Global Serials Directory patrí k najstarším a najvýznamnejším databázam o periodikách z celého sveta s podrobnými a priebežne aktualizovanými informáciami. Pomáha vedcom nájsť vhodné časopisy na publikovanie a môže byť tiež jedným z nástrojov pri odhaľovaní predátorských časopisov. Pokiaľ vykazuje časopis/vydavateľstvo, v ktorom chcete publikovať, niektoré z týchto znakov, zvážte ďalší postup.

Zdroje:

 1. https://www.fm.uniba.sk/pracoviska/kniznica-fm-uk/pozor-na-predatorske-casopisy-a-vydavatelstva/
 2. http://plus.sme.sk/c/20347863/ako-predatori-ulovili-slovensku-vedu.html
 3. http://www.slpk.sk/datajour/predatjour.html