Slovenské vedecké časopisy

Zoznam slovenských časopisov nachádzajúcich sa v databázach Web of Science, Current Contents Connect a Scopus nájdete tu.

snimka6