Služby

Akademická knižnica poskytuje svojim používateľom:

 • prezenčné a absenčné výpožičné služby,
 • medziknižničné výpožičné služby a medzinárodné výpožičné služby,
 • bibliografické-informačné a poradenské služby,
 • rešeršné služby,
 • informačné vzdelávania používateľov,
 • prístup k počítačom s pripojením na internet v rámci študovne,
 • pomoc pri administrácii konta používateľa v ORCIDe.

Služby akademickej knižnice pre používateľov so špecifickými potrebami

 • prioritné vybavovanie výpožičiek,
 • možnosť prioritnej rezervácie knižničných dokumentov k výpožičkám,
 • bezbariérový prístup do priestorov akademickej knižnice,
 • individuálny prístup v priestoroch študovní (obsluhuje zamestnanec študovne),
 • interiérové úpravy v študovni pre vozíčkarov,
 • tehotné študentky majú právo dodržiavať pitný režim vo všetkých priestoroch knižnice (v študovniach inak platí zákaz akejkoľvek konzumácie).