Kontakty na predajne publikácií

Adresy kníhkupectiev jednotlivých fakúlt STU.

Publikácie, ktoré sú na sklade (okrem zborníkov) si môžete zakúpiť, alebo objednať na jednotlivých fakultách nasledovne:

FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU
REPREZENTAČNÁ PREDAJŇA NAKLADATEĽSTVA STU
(na prízemí, vľavo od informátora)
Radlinského 9
812 37 Bratislava
tel.: 0917 669 197

STAVEBNÁ FAKULTA STU
kníhkupectvo JAGA group v. o. s.
ul. Imricha Karvaša 2
811 07 Bratislava
tel:.: 02/52 92 59 89

FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU
knihkupectvo Artbooks
Namestie slobody 19
811 06 Bratislava
tel.: 0905 531 461

STROJNÍCKA FAKULTA STU
kníhkupectvo Partner Technic s.r.o.
Námestie slobody 17
811 06 Bratislava
tel.: 02/52 49 78 96

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU
kníhkupectvo Belimex, a.s.
Bratislavská 79
902 01  Pezinok 1
tel.: 033/642 3290

FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU
kníhkupectvo Malé centrum
Radlinského 9
812 37 Bratislava
tel.: 02/52 93 11 22, 52 49 64 29

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU
kníhkupectvo Malé centrum
Ilkovičova 3
841 04 Bratislava
tel.: 02/60 29 11 34

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU
kníhkupectvo Malé centrum
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
tel.: 02/60 29 11 34