Reprografické služby

Reprografické služby pre zamestnancov fakulty sa orientujú na tvorbu separátov z ich publikačnej činnosti (budovanie archívu separátov z celej publikačnej činnosti a ohlasov na publikácie zamestnancov MTF STU), poskytovanie týchto separátov pri predkladaní/hodnotení projektov fakulty a pod.