Tvorba informačných produktov

Špeciálne služby poskytované z databáz získaných z mimodotačných zdrojov na obmedzený časový úsek v rámci riešenia projektu.