STN NORMY

STN NORMY

Služba

STN-online – normy STN na internet pre STU Bratislava.

Služba STN-online umožňuje prístup k STN normám. V službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem. Služba STN-online je len na čítanie a nie na tlač.

Bližšie informácie o prístupe a jeden prístup k plnotextovým normám sú k dispozícii v Akademickej knižnici MTF STU, číslo dverí 18.

Na základe žiadosti STU boli vybrané služby STN-online (STN a TNI) sprístupnené počas aktuálnej pandemickej situácie pre všetkých študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia STU za rovnakých podmienok, ako tomu bolo v minulom akademickom roku. Pravidlá prístupu.