UIBEI – oblasť 17 (Inžinierstvo a technológie)

Zoznamy časopisov s impakt faktormi podľa predmetového zameranie pre UBEK od roku 2012 (Thomson Reuters):

Zoznam časopisov s IF pre rok 2015, zoznam časopisov obsahujúci aj požiarne inžinierstvo PI2015.

Zoznam časopisov s IF obsahujúci aj požiarne inžinierstvo pre rok 2016.