UIAM – oblasť 16 (Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie)

Zoznamy časopisov s impakt faktormi podľa predmetového zameranie pre UIAM od roku 2012 (Thomson Reuters):

Zoznam časopisov s IF pre rok 2015.

Zoznam časopisov s IF pre rok 2016.