UMAT – oblasť 11 (Metalurgické a montánne vedy)

Zoznamy časopisov s impakt faktormi podľa predmetového zameranie pre UMAT od roku 2012 (Thomson Reuters):

Zoznam časopisov s IF pre rok 2015.

Zoznam časopisov s IF pre rok 2016.