UVTE, UVSM – oblasť 14 (Strojárstvo)

Zoznamy časopisov s impakt faktormi podľa predmetového zamerania pre UVTE a UVSM od roku 2012 (Thomson Reuters):

Zoznam časopisov s IF pre rok 2015.

Zoznam časopisov s IF pre rok 2016.